Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
fot.160
60 pan.: 1b  21b  25; kwatera IB;
003801
Fraxinus excelsior 'Heterophylla Pendula' {Späth <1898/1898}
syn.: Fraxinus excelsior 'Diversifolia Pendula' hort., Fraxinus excelsior 'Monophylla Pendula' hort., Fraxinus
excelsior
var. vojslavicensis Szymanowski 1959
Jesion wyniosły 'Heterophylla Pendula', syn.: Jesion wyniosły odm. jednolistkowa zwisająca
D r z e w o do 12 m wysokości, o zwisających gałęziach i parasolowatym pokroju. Li ś c i e sezonowe, pojedyncze, o dużych ząbkach. Klon +. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C). P o c h .: nn <1928 r.; pomiar w 2000 r. 12 m wys. i 160 cm obwodu.