Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
603 pan. 22; kwatera: IIA, IIB
002754
Erica carnea 'Snow Queen' {Verboom 1934}
syn.: Erica herbacea 'Snow Queen'
Wrzosiec czerwony 'Snow Queen', syn.: Wrzosiec krwisty 'Snow Queen', Wrzosiec wiosenny 'Snow Queen'
K r z e w i n k a do 15 cm wysokości, o wiotkich pędach. L i ś c i e wielosezonowe i jasnozielone.   K w i a t y rozwijają się już w II-III, białe, duże i liczne. U p r .: zad. mroz. ( - 26 °C), ale wskazane jest okrywanie i osłanianie na zimę. P o c h .: Gospodarstwo Ogrodnicze Szkółka Roślin Wrzosowatych S. Wiśniowski, Mokrzyska ofiarował S. Wiśniowski - 1989.