Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
616 pan. 25; kwatera A/3
010739
Fagus sylvatica 'Horizontalis' {Hesse ?/Hesse ?/1932}
syn.: Fagus sylvatica horizontalis Hesse 1932, Fagus sylvatica 'Londal'
Buk pospolity 'Horizontalis'
Ma³e d r z e w k o bez przewodnika, o grubych konarach, szeroko, horyzontalnie ustawionych.
P ź d y lekko zwisaj± tworz±c p³askie szerokoparasolowate korony. Wzrost bardzo wolny okaz wzorcowy w Monachium ma 2,5 m wysokoci i 8 m red. korony. U p r .: prawdopodobnie mroz. ( - 29 °C). P o c h .: 15-letnie drzewko ofiarowa³a Firma C. Esveld, Boskoop - 1998.