Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz rolin   Spis znakw i skrtw
620 pan. 25; kwatera A/0, IIIC
008921
Celastrus orbiculatus 'Hercules'
Dawisz okrgolistny 'Hercules'
Bujnie p n c z e rosnce do okoo 14 m wysokoci, klon mski (!), zapylacz dla eskich odmian. P d y szaroczarne; mode jasnobrzowe z szarym nalotem i jasnymi przetchlinkami. L i c i e sezonowe, zmienne: na kwitncych krtkopdach odwrotnie szerokojajowate, 4 - 9 3 - 5,5 cm, karbowano pikowane, u podstawy klinowate, na wierzchoku z krtkim czubkiem, na dugopdach wyduone, eliptyczne 5 - 8 3 - 4,5 cm i dugo zaostrzone; ogonek 1 - 1,5 cm d; jesieni intensywnie te. K w i a t y w V/VI, na tegorocznych pdach w ktach lici, zebrane w wiechy.
U p r .: b. mroz. (> - 29 C). Naley sadzi wyselekcjonowane, obficie owocujce okazy (+) wraz z klonami (>). Sadzi tylko przy silnych podporach lub starszych drzewach, pamitajc, e jest to silne pncze nazywane dawniej katem drzew, a w Niemczech morderc drzew. P o c h .: Firma C. Esveld, Boskoop 1999.