Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
623 pan. 25; kwatera VIB
003386
Rhododendron Laetevirens grex {nn <1900}
[R. minus var. minus × R. ferrugineum]
syn.: Rhododendron 'Laetevirens', Rhododendron laetevirens Balf f. 1930 (b³źdnie = Rhododendron concinnum
Hemsl. 1889, Rhododendron 'Wilsonii', Rhododendron × laetevirens Rehder 1917
æanecznik æywozielony
K r z e w 0,6 - 1 × 0,6 - 2 m, gźsty, w m³odoci do¶ę szybko rosn±cy. L i c i e wielosezonowe 3 - 7 × 1 - 2 cm, lancetowatoeliptyczne, zaostrzone, æywozielone (st±d nazwa), z wierzchu lekko b³yszcz±ce, od spodu z licznymi br±zowymi tarczkami, nerw g³ówny od spodu kontrastowo jasnozielony. K w i a t y w V/VI, 2 - 2,5 cm red., róæowe, w±skorurkowate, zebrane w ma³e lu¼ne i ukryte wród lici kwiatostany. U p r .: mroz. ( - 29 °C), krzew o ³adnym pokroju i ozdobnym ulistnieniu, podobny do Rhododendron Arbutifolium grex. P o c h .: OBUWr. Wroc³aw - 1994.