Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
630 pan. 25; kwatera A/0
004130
Weigela 'Eva Rathke' {Rathke ok. 1890/1893}
[W. floribunda × W. coraensis]
Krzewuszka 'Eva Rathke'
K r z e w do 1 - 2 × 3 m, gźsty, o szarych, szeroko przewisaj±cych pźdach. K w i a t y w VI - VIII, na zewn±trz intensywnie krwistoczerwone (RHS 59 B), z po³yskiem, wewn±trz janiejsze (59C), w p±czkach ciemniejsze, 4 - 4,3 cm d³., szypu³ki br±zowawe, prawie nagie, znamiź bia³e 4 × 4 mm, podobne do kalafiora. Odmiana podobna do Weigela 'Bristol Ruby', która jest wyæsza, ma zielonkawe szypu³ki kwiatowe i mniej wyraziste znamiź s³upka. U p r .: mroz. ( - 29 °C); wartociowa odmiana. P o c h .: OBUWr Wroc³aw - 1998.