Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
631 pan. :25

Lathyrus latifolius

Groszek szerokolistny