Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
64 pan.1b;


Iris pseudoacorus

Kosaciec żółty