Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
68 pan.:1b  21b; kwatera: IB, VIA
007812
Picea pungens 'Hoopsii' Hoops ex Groot. 1958 {Hoops Nurs. <1958}
¦wierk k³uj±cy 'Hoopsii'
D r z e w o o regularnym, gźstym pokroju. I g ³ y niebieskawobia³e, ustawione bardzo gźsto. Szczepiona wytwarza szybko przewodnik. U p r .: b. mroz. (> - 29 °C), jedna z najlepszych odmian wierka k³uj±cego, wyróæniaj±ca siź intensywnie niebieskawobia³ym kolorem. P o c h .: Boskoop, gie³da - 1992.