Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
69 pan. 1b; kwatera IB
006933
Quercus robur 'Fastigiata'
syn.: Quercus fastigiata Lam., Q. pyramidalis hort., Q. robur f. fastigiata (Lam.) O.Schwarz
D±b szypu³kowy 'Fastigiata', syn.: D±b szypu³kowy f. stoækowata
D r z e w o 15 - 20 × 3 - 5 m, d³ugowieczne, rosn±ce powoli, o koronie stoækowatej, wszystkich ga³źziach wzniesionych pionowo do góry, przylegaj±cych do pnia, czźsto falisto pogiźtych. Starsze drzewa mniej lub bardziej w±skie, w zaleænoci od typu, czasem korony lu¼ne i ga³źzie odstaj± od korony. Licie, kwiaty i owoce jak u gatunku. U p r .: b. mroz. (>- 29 °C). Wyj±tkowo cenna odmiana, szczególnie mnoæona wegetatywnie z typów o zwartej koronie, dla parków, zieleni osiedlowej, w±skich ulic, alei. Czźsto sadzona jako drzewo reprezentacyjne przed wjazdami i wejciami do budynków. O k a z y n a j w i ź k s z e w o k o l i c a c h Wroc³ awia : Prusy, gm. Kondratowice 22/440, Szczepanów, gm. ¦roda ¦l. 20/405, Kietlin, gm. Niemcza 22/330, Milicz 19/330. P o c h .: Arboretum Lene w ¦lizowie ofiarowa³ S. Sźktas - 1990.