Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz roślin   Spis znaków i skrótów
73 pan.1b;


Schoenoplectus tabernaemontani

Oczeret Tabememontana