Spis panoram   Mapa panoram   Wykaz ro¶lin   Spis znaków i skrótów
77 pan. 1b; kwatera IB
009226
Salix purpurea 'Pendula' {Szwajcaria ok. 1830}
syn.: Salix americana pendula de Vos, Salix purpurea scharfenbergensis Bolle
Wierzba purpurowa 'Pendula', syn.: Wierzba purpurowa odm. p³acz±ca, „wiklina p³acz±ca”
K r z e w ma³y, 0,6 × 1,2 - 2,5 m, zwarty, o cienkich, przewisaj±cych, czerwonobr±zowych i b³yszcz±cych pźdach, ronie do¶ę wolno. Li c i e sezonowe, odwrotnie pod³ugowatolancetowate, ca³obrzegie, z wierzchu matowe jasnozielone, od spodu srebrzyste, m³ode na końcach pźdów czerwonobr±zowe. U p r .: mroz. ( - 29 °C); odmiana p³acz±ca czźsto formie piennej, ale nie szczepiona jest doskona³± rolin± okrywow±. P o c h .: Szkó³ka Pojemnikowa E. J. Gr±bczewscy - 1993.