M³oda szyszka modrzewia japońskiego 'Wolterdingen'