M³ode li¶cie leszczyny pospolitej 'Fuscorubra'
M³ode li¶cie leszczyny pospolitej 'Fuscorubra'