Historia

fot.1. Friedrich (Fritz) Ernst Erich Martin von Oheimb (1850-1928), w³aciciel
           maj±tku Wojs³awice w latach 1880-1921. Zbiory prywatne autorów.
fot.2. Arno Adolf Leonhard Hermann von Oheimb (1882-1958), w³aciciel maj±tku
           Wojs³awice w latach 1921-1946. Zbiory prywatne autorów.
fot.3. Bertha Adelheid von Oheimb z domu Vorländer (1861-1949), ¿ona Fritza.
           Zbiory prywatne autorów.
fot.4. Bertka Vorländer i Fritz von Oheimb przed lubem w 1881 r. Zbiory prywatne
           autorów.
fot.5. Pa³ac wojs³awicki na pocz±tku XX w. Fot. F. von Oheimb.
fot.6. Park wojs³awicki w latach 1920-1923. Akwarela, mal. A. Kahm (?).
           Reprodukcja z czasopisma Gartenschönheit, 1923.
fot.7. Park wojs³awicki w latach 1920-1923. W centrum grupa klonów palmowych
          (Acer palmatum). Akwarela, mal. A. Kahm (?). Reprodukcja z czasopisma
           Gartenschönheit, 1923.
fot.8. W parku gobelin Gunhildy von Oheimb (wnuczki Fritza von Oheimba), 1993.
           Arch. OBUWr.

Strona g³ówna