Powrót
Kurtynowo zwisające pędy swierka pospolitego
'Viminalis'