Powrót
M³ode szyszki modrzewia japońskiego 'Wolterdingen'