Powrót
Korowina na młodych pędach metasekwoi chińskiej