Stowarzyszenie Absolwentów Uniwersytetu Wrocławskiego
    http:// www.stabs.uni.wroc.pl/lin/zaproszenie.html
  Stowarzyszenie Absolwentów Akademii Rolniczej
   http://www.saar.pl
  Uniwersytet Przyrodniczy (dawniej Akademia Rolnicza) we Wrocławiu
   http://www.ar.wroc.pl
  Ogród Botaniczny Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie
   http://www.ogrod.uj.edu.pl/
  Ogród Botaniczny Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie
   http://www.garden.umcs.lublin.pl/informacje-podstawowe.htm
  Ogród Botaniczny w Łodzi
   http://www.ogr-botaniczny.strefa.pl/o_nas.html
  Ogród Botaniczny Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
   http://www.ogrod.amu.edu.pl/
  Ogród Botaniczny Uniwersytetu Warszawskiego w Warszawie
   http://www.ogrod.uw.edu.pl/
  Arboretum i Zakład Fizjografii w Bolestraszycach
   http://www.bolestraszyce.com
  Arboretum Kórnickie
   http://www.idpan.poznan.pl/start_pl.html
  Arboretum Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Rogowie
   http://arboretum.sggw.pl/
  Hortulus — Ogrody Tematyczne w Dobrzycy k. Koszalina
   http://www.hortulus.com.pl/
  Grupa „ Polskie Azalie ”
   http://www.polskieazalie.pl/
  Ogród Botaniczny Berlin-Dahlem (Niemcy)
   http://www.bgbm.fu-berlin.de/bgbm/
  Ogród Botaniczny München-Nymphenburg (Niemcy)
   http:// www.botanik.biologie.uni-muenchen.de/botgart/
  Ogród Botaniczny Erlangen (Niemcy)
   http://www.botanischer-garten.uni-erlangen.de/
  Ogród Botaniczny Praha-Troja (Czechy)
   http://www.botanicka.cz/
  Ogród Botaniczny i Arboretum Brno (Czechy)
   http://www.mendelu.cz/arboretum/menu_en.html
  Ogród Botaniczny Liberec (Czechy)
   http://www.botanickazahradaliberec.cz/botanickazahrada/
  Arboretum Nový Dvůr k. Opavy (Czechy)
   http://www.ekotoxa.cz/arboretum/
  Królewskie Ogrody Botaniczne Kew (Wielka Brytania)
   http://www.rbgkew.org.uk/